DKV Plan AZ (20 - 99)

De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve het informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

De waarborgen in detail

Terugbetaling van je kosten aan 80%, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever*, voor:

 • Medische bezoeken en raadplegingen (vrije keuze van arts)
 • Paramedische prestaties (verpleging, kinesitherapie, fysiotherapie, enz)
 • Geneesmiddelen en verbanden
 • Medische hulpmiddelen (brilglazen of lenzen, steunkousen, hoorapparaten, enz)
 • Medische protheses
 • Alternatieve geneeskunde (homeopathie, osteopathie, chiropractie en acupunctuur)
 • - Dekking van vaccins tot € 100 (geldig op nieuwe contracten vanaf 01/06/2021)
 • Tandzorg
 • Orthodontische behandelingen

Terugbetaling van je kosten aan 60%**, in functie van het kapitaal gekozen door de werkgever*, voor:

 • - Tandprotheses
 • - Bruggen
 • - Kronen
 • - Implantaten
 • - Brilmonturen*** (max. €85 per montuur)

* U kunt het verzekerde kapitaal kiezen: € 750, € 1.250 of € 2.500.

** Mits een wachttijd van 9 maanden.

*** Voor de terugbetaling van het brilmontuur is er een wachttijd van 36 maanden tussen twee monturen.

 • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op dit product. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie die erin is opgenomen is niet exhaustief.
 • Voor meer informatie over dit product, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en et Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan.
 • Deze documenten zijn beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium. DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de groepsproducten. Dit product is onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Jaarlijks hernieuwbaar contract voor collectieve contracten volgens de geldende voorwaarden.
 • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kunt u contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. In tweede instantie kan dit aan de Ombudsman van de Verzekeringen op het adres De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, per mail naar info@ombudsman.as of telefonisch op het nummer + 32(0)2 547 58 71. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Bereken de premie voor je ondernemingSluiten